Till innehåll på sidan

Förutsättningar för fler bostäder för äldre

Interpellation 2022/23:193 av Alireza Akhondi (C)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2023-02-10
Överlämnad
2023-02-10
Anmäld
2023-02-14
Återtagen
2023-02-17
Sista svarsdatum
2023-02-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Behovet av bostäder för äldre är stort och det behöver planeras för och byggas fler särskilt anpassade boenden. Förutsättningarna att tillgodose dessa behov försvåras inte minst av oklarheter i regelverken när det gäller vilka krav som kan och bör ställas på bostäder som är anpassade för äldre. Mest uppenbar är otydligheten kring det som kallas trygghetsboenden. Men också för andra kategorier av seniorbostäder är regelverken otydliga.

Följden av otydliga regelverk har blivit att olika kommuner ställer olika krav, inte sällan krav som passar dåligt i förhållande till de byggtekniker som utvecklats de senaste åren. Allt detta fördyrar byggandet av bostäder för äldre.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att se över och/eller förtydliga reglerna för trygghetsbostäder och andra typer av bostäder som är anpassade för äldre?

Debatt

(0 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:193, Förutsättningar för fler bostäder för äldre

Interpellationsdebatt 2022/23:193

Webb-tv: Förutsättningar för fler bostäder för äldre

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.