Till innehåll på sidan

Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

Interpellation 2013/14:13 av Ekeroth, Kent (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2013-09-24
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Anmäld
2013-09-26
Svar fördröjt anmält
2013-10-14
Sista svarsdatum
2013-10-15
Besvarad
2013-10-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 24 september

Interpellation

2013/14:13 Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 2 september fick Sverige beskedet att en icke vald tjänsteman på Migrationsverket beslutat att alla syrier som söker asyl ska få bifall och dessutom att uppehållstillstånden ska vara permanenta.

Detta beslut får enorma konsekvenser för Sverige och är inget annat än ett stort avsteg från den officiella linje som regeringen hållit utåt om att ha en reglerad invandring.

Jag har följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

Anser Tobias Billström numera att Sverige inte ska ha en reglerad invandring?

Om nej, varför tar inte statsrådet initiativ till någon åtgärd med anledning av det beslut som Migrationsverket tagit?

Debatt

(10 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2013/14:13, Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

Interpellationsdebatt 2013/14:13

Webb-tv: Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.