Riksdagens protokoll 2013/14:16 Tisdagen den 22 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:16

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:16

Tisdagen den 22 oktober

Kl. 13:00 - 15:23

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 14, 15 och 16 oktober justerades.  

2 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 24 oktober kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Annie Lööf (C), statsrådet Ulf Kristersson (M), statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M), statsrådet Erik Ullenhag (FP) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Anna Rheyneuclaudes Kihlman som suppleant i trafikutskottet under Eliza Roszkowska Öbergs ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.