Till innehåll på sidan

Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Betänkande 2021/22:SkU23

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 maj 2022

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder (SkU23)

Fler ska uppmuntras att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Därför har regeringen föreslagit att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 0

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-03-31
Justering: 2022-04-26
Trycklov: 2022-04-26
Betänkande 2021/22:SkU23

Alla beredningar i utskottet

2022-03-30T22:00:00Z

Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder (SkU23)

Fler ska uppmuntras att laga och ändra redan tillverkade varor istället för att köpa nytt. Därför föreslår regeringen att momsen ska sänkas från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2022-05-03
Behandling: 2022-05-04
Webb-tv

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-05-04
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:96.