Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:107 Onsdagen den 4 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:107

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 april justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM79 Direktiv om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information COM(2022) 143 till civilutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2021/22:235 till konstitutionsutskottet

Motioner

2021/22:4636, 4647, 4657, 4661, 4664 och 4665 till miljö- och jordbruksutskottet

2021/22:4668, 4672, 4673, 4678, 4680 och 4683 till skatteutskottet

2021/22:4644, 4667, 4676, 4681 och 4685 till socialförsäkringsutskottet

EU-dokument

COM(2022) 142

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.