Till innehåll på sidan

Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionalautvecklingsbankerna under 2003/04

Betänkande 2004/05:UU8

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 april 2005

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna (UU8)

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-08
Justering: 2005-04-12
Trycklov: 2005-04-18
Trycklov till Gotab och webb: 2005-04-19
Reservationer: 7
Betänkande 2004/05:UU8

Alla beredningar i utskottet

2005-03-01, 2005-03-08

Verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna (UU8)

Regeringen har redovisat verksamheten i Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och säger nej till motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2005-04-27

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2005-04-27
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 3, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Skrivelsens utformning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkande 1, 2004/05:Fi6 yrkande 9 och 2004/05:Fi7 yrkande 1.
  • Reservation 1 (c, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (c, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1150029
  m440011
  fp350013
  kd26007
  v02405
  c01705
  mp01304
  -0001
  Totalt22054075
  Ledamöternas röster
 2. Institutionernas arbetsformer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Fi7 yrkandena 5-7 och 2004/05:U279 yrkandena 3-5.
  • Reservation 2 (c, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (c, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1150029
  m440011
  fp350013
  kd26007
  v02405
  c01705
  mp01304
  -0001
  Totalt22054075
  Ledamöternas röster
 3. De nationella parlamentens inflytande och delaktighet i de internationella finansiella institutionernas arbete

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkande 4, 2004/05:Fi5 i denna del, 2004/05:Fi6 yrkandena 2 och 6-8, 2004/05:Fi7 yrkande 3 och 2004/05:U279 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 3 (c, v, mp)
 4. Millenniemålen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkandena 5 och 6 samt 2004/05:Fi7 yrkande 4.
  • Reservation 4 (c, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (c, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1150029
  m440011
  fp350013
  kd26007
  v02306
  c01705
  mp01304
  -0001
  Totalt22053076
  Ledamöternas röster
 5. Lånevillkor, skuldavskrivningar

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkandena 7 och 8, 2004/05:Fi5 i denna del, 2004/05:Fi6 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:Fi7 yrkande 8.
  • Reservation 5 (c, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (c, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m440011
  fp350013
  kd26007
  v02405
  c01705
  mp01304
  -0001
  Totalt21954076
  Ledamöternas röster
 6. Miljöhänsyn, Kyotoprotokollet, ekologisk skuld m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi4 yrkandena 9-13, 2004/05:Fi6 yrkandena 1 och 5 samt 2004/05:Fi7 yrkande 2.
  • Reservation 6 (c, v, mp)
 7. Global skatt på valutamarknaderna, s.k. Tobinskatt

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi220 yrkandena 1-4 och 2004/05:Fi230 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 7 (v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1141029
  m440011
  fp350013
  kd26007
  v02306
  c16015
  mp01304
  -0001
  Totalt23537176
  Ledamöternas röster
 8. Skrivelsen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:54 till handlingarna.