Till innehåll på sidan

Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

Betänkande 2020/21:FiU39

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 mars 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Krav på enhetligt elektroniskt format på års- och koncernredovisningar skjuts upp ett år (FiU39)

Företag som ger ut aktier på en reglerad marknad, så kallade emittenter, som har sitt säte i Sverige ska enligt EU-regler upprätta års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt format (Esef-format) för räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att kravet skjuts upp ett år och istället ska gälla räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Sverige utnyttjar därmed möjligheten i EU:s så kallade öppenhetsdirektiv att skjuta upp kravet ett år. Öppenhetsdirektivet innehåller regler för information och insyn kring handel med finansiella instrument och värdepapper.

Lagändringen börjar gälla den 15 mars 2021.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-02
Justering: 2021-03-04
Trycklov: 2021-03-04
Betänkande 2020/21:FiU39

Alla beredningar i utskottet

2021-03-02

Krav på enhetligt elektroniskt format på års- och koncernredovisningar skjuts upp ett år (FiU39)

Företag som ger ut aktier på en reglerad marknad, så kallade emittenter, som har sitt säte i Sverige ska enligt EU-regler upprätta års- och koncernredovisningar i ett enhetligt elektroniskt format (Esef-format) för räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att kravet skjuts upp ett år och istället ska gälla räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Sverige utnyttjar därmed möjligheten i EU:s så kallade öppenhetsdirektiv att skjuta upp kravet ett år. Öppenhetsdirektivet innehåller regler för information och insyn kring handel med finansiella instrument och värdepapper.

Lagändringen föreslås börja gälla den 15 mars 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-03-09
Debatt i kammaren: 2021-03-10

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-03-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210310FiU39, Beslut

Beslut 2020/21:20210310FiU39

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:91.