Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Betänkande 2015/16:TU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 mars 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Lagen om elektronisk kommunikation EU-anpassas (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs för att anpassa reglerna till en EU-förordning om elektronisk kommunikation, TSM. Syftet med förordningen är dels att säkerställa ett öppet internet genom att bland annat reglera nätoperatörernas möjlighet att styra datatrafik, och dels att på sikt avskaffa tilläggsavgifter för roaming inom EU. Roaming är när mobiltelefonen kopplas över till en annan teleoperatör än den man är abonnent hos, exempelvis när man åker till ett annat land. Det finns ett mål om att skillnaden mellan så kallade roaming- och nationella avgifter inom EU ska vara så liten som möjligt.

Lagändringen innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) får rätt att vidta åtgärder för att förordningen ska följas. De nya reglerna börjar gälla den 30 april 2016.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-03-08
Justering: 2016-03-15
Trycklov: 2016-03-16
Betänkande 2015/16:TU12

Alla beredningar i utskottet

2016-03-08

Lagen om elektronisk kommunikation EU-anpassas (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs för att anpassa reglerna till en EU-förordning om elektronisk kommunikation, TSM. Syftet med förordningen är dels att säkerställa ett öppet internet genom att bland annat reglera nätoperatörernas möjlighet att styra datatrafik, och dels att på sikt avskaffa tilläggsavgifter för roaming inom EU. Roaming är när mobiltelefonen kopplas över till en annan teleoperatör än den man är abonnent hos, exempelvis när man åker till ett annat land. Det finns ett mål om att skillnaden mellan så kallade roaming- och nationella avgifter inom EU ska vara så liten som möjligt.

Lagändringen innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) får rätt att vidta åtgärder för att förordningen ska följas. De nya reglerna ska börja gälla den 30 april 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:TU12, Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Debatt om förslag 2015/16:TU12

Webb-tv: Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-03-23
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen, Beslut

Beslut: Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

Webb-tv: Beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:92.