Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Betänkande 2021/22:SkU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 mars 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (SkU18)

En utgångspunkt i EU:s statsstödsregler är att statligt stöd inte får ges till företag i svårigheter. Det nu aktuella förslaget från regeringen innebär att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020-31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet är en förlängning av en tidigare lag som gällde för perioden 1 mars 2020-31 juli 2021 och som har möjliggjorts genom att EU-reglerna kring statligt stöd har ändrats som en följd av pandemin. Ett företag som har försatts i konkurs kan inte ta emot stödet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Riksdagen sa nej till ett förslag i en motion.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-03-01
Justering: 2022-03-17
Trycklov: 2022-03-18
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:SkU18

Alla beredningar i utskottet

2022-03-01

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (SkU18)

En utgångspunkt i EU:s statsstödsregler är att statligt stöd inte får ges till företag i svårigheter. Det nu aktuella förslaget från regeringen innebär att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020-31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget är en förlängning av en tidigare lag som gällde för perioden 1 mars 2020-31 juli 2021 och som har möjliggjorts genom att EU-reglerna kring statligt stöd har ändrats som en följd av pandemin. Ett företag som har försatts i konkurs kan inte ta emot stödet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag i en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-03-22
Debatt i kammaren: 2022-03-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 123 Aphram Melki (C)

Fru talman! Utan att initiera en debatt vill jag yrka bifall till vår följdmotion, skriven av Per Åsling med flera. Jag yrkar alltså bifall till min reservation under punkt 2.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 24 mars.)

Stärkt kvalitet och likvärdighet i peda-gogisk omsorg

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-03-24
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220324SkU18, Beslut

Beslut 2021/22:20220324SkU18

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
  2. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:71 punkterna 1 och 2.
 2. Tillämplig tidsperiod för tillfällig utvidgning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:4381 av Per Åsling m.fl. (C).
  • Reservation 1 (C)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S850015
  M580012
  SD55007
  C02605
  V20007
  KD17005
  L13007
  MP13003
  -1000
  Totalt26226061
  Ledamöternas röster