Till innehåll på sidan

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Betänkande 2019/20:JuU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 november 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Straffet för köp av sexuell handling av barn förstärks (JuU7)

Regeringen föreslår att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att ministraffet höjs från böter till fängelse och att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Vidare ska brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, men riktade dessutom en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ytterligare höja minimistraffet. Riksdagen anser att straffminimum ska höjas från fängelse till fängelse i sex månader.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att straffminimum för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling höjs från fängelse till fängelse sex månader. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:JuU7

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-24

Straffet för köp av sexuell handling av barn förstärks (JuU7)

Regeringen föreslår att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas genom att ministraffet höjs från böter till fängelse och att maximistraffet höjs från fängelse i två år till fängelse i fyra år. Vidare ska brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men föreslår dessutom att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ytterligare höja minimistraffet. Utskottet anser att straffminimum ska höjas från fängelse till fängelse i sex månader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 166 Linda Westerlund Snecker (V)

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Fru talman! Det här är en sådan debatt som egentligen aldrig ska behöva ske. Den gäller att riksdagen måste skärpa straffet för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Det är två saker som är så fel i det jag just sa: utnyttjande av barn och köp av sexuell handling. Men det är ett bra förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord, och Vänsterpartiet stöder de straffskärpningar som görs.

Det finns ganska många straff som Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom. Det gäller att straffet för våldtäkter ska höjas, sexköpslagen, dubbel straffbarhet för sexköp utomlands, att fortkörningsböter ska ges efter inkomst, straffet för trafficking och att vapenlagstiftningen ska bli tuffare. Det finns många fall där Vänsterpartiet anser att straffets längd inte visar på brottets allvarlighet, och då måste en höjning ske.

Det är därför som straffet för sexköp måste bli hårdare. Det är dags att ta bort bötesstraffet och i stället skicka torskarna i fängelse. Alla män som köper sex ska inte komma undan med att betala några hundralappar i böter. Det räcker med ert brutala utnyttjande av utsatta människor. Jag sätter ned foten.

Att sälja sin kropp för sex, att bli tvingad att sälja sin kropp för att andra ska kunna ta på den, utnyttja den och göra vad de vill med den är en så fruktansvärd situation att det är svårt att greppa och förstå.

Att inte höja straffet för brott mot ett av samhällets allra sköraste brottsoffer är ett svek mot brottsoffren, mot alla kvinnor och män som tvingas sälja sin kropp till torsken. Det handlar om att den som begår brottet så enkelt kan komma undan med att bara betala några hundralappar.

Det är därför den som har sålt sex ska få målsägandestatus i rättsprocessen. Då får den som är brottsoffret, den som har sålt sex, också rätt till målsägandebiträde och brottsskadeersättning. Det är att få riktig upprättelse.

Fru talman! Vänsterpartiet är det enda parti som vill höja straffet för sexköp. Det förvånar mig. Men det säger också något om sexköpslagstiftningen och om hur feministiska alla andra partier egentligen är. För helt plötsligt menar andra partier, som Liberalerna, att ett strängare straff skulle försvåra för brottsoffret - för brottsoffret! Om vi sätter dit torsken får alltså brottsoffret en tuffare situation. Ursäkta mig, men gäller det också andra brott? Gäller det gängkriminalitet, kanske? Gäller det misshandel? Nej, jag tänkte väl det.

När det kommer till alla andra former av brott är det snack om att brottsoffret ska få upprättelse genom att gärningspersonen får ett hårt straff. Men inte när män köper sex av andra människor, ett brott som har varit kriminaliserat i 21 år.

Det är att svika brottsoffer - varje kvinna och man som tvingas sälja sin kropp. Men det är också klassförakt. För det är inte samhällets elit som hittar en sista utväg till överlevnad genom att sälja sin kropp för sex. Det är de som står och balanserar på kanten: fattigdom, missbruk, psykisk ohälsa, utsatthet och utnyttjande. Alla har en egen historia om varför man hamnar där. Vad som är tydligt är att myten om den lyckliga horan lever starkt bland dagens politiska partier. Klassföraktet lyser igenom.

Fru talman! Det är män som upprätthåller och stimulerar efterfrågan på sexuella tjänster - detta oavsett om den som säljer sex är kvinna, man, transperson eller icke-binär. Människors kroppar blir en handelsvara för mäns sexualitet. Det är en vara som kan köpas, förbrukas och göra sig av med. Dödstalet för prostituerade kvinnor är 40 gånger högre än för befolkningen i övrigt. Enligt Europol påträffas årligen hundratals skjutna, strypta och misshandlade kvinnokroppar som blivit utsatta för sexslavhandel.

Det är dags att få stopp på detta vansinne. Det är dags att ta bort bötesstraffet för brottet sexköp.

Jag yrkar bifall till reservationen.

(forts. § 19)


Anf. 167 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! I år är det 20 år sedan sexköpslagen trädde i kraft. Sverige var först i världen med en lagstiftning som kriminaliserar köp, inte försäljning, utifrån värderingen att man inte ska kriminalisera offer. Effekterna har varit positiva, och förbudet har haft en normativ verkan. Vi ska vara glada och stolta över lagen, men visst kan det alltid bli bättre. Trots lagen har nämligen drygt 7 procent av de svenska männen någon gång köpt sex, och så länge som män fortsätter att köpa sex kan vi aldrig uppnå ett jämställt samhälle. En grundläggande värdering i vårt samhälle borde vara att ingen, varken man eller kvinna, har rätt att köpa en annan människa.

Att köpa sex av barn är en kriminell handling och ska så förbli. Och det är naturligtvis orimligt att man kan komma undan med böter för ett sådant brott.

Justitieutskottets betänkande nr 7, Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, är det vi nu debatterar. Jag passar på att yrka bifall till förslaget i detsamma.

Vad handlar det då om? Jo, det handlar om att vi vill skärpa straffen för de fall där man köper en sexuell handling av barn. Barn i det här fallet är i åldrarna mellan 15 och 18 år. I de fall där man köper en sexuell handling av yngre barn är det i stället fråga om våldtäkt mot barn.

Och äntligen tar vi nu bort böter ur straffskalan! Det lägsta straffet blir två veckors fängelse. Dessutom höjer vi det högsta straffet från två till fyra års fängelse.

Vidare föreslår vi en ny brottsbeteckning, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, i stället för som i dag, köp av sexuell handling. Det kan tyckas vara på marginalen, men det är en signal till samhället att det handlar om utnyttjande. Ojämställdhet och maktstrukturer visar sig nämligen också i prostitution och människohandel.

Fru talman! Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att prostituera dem. Prostitution och handel med kvinnor är en del av mäns våld mot kvinnor och barn. Sexköp handlar inte om kvinnors sexualitet utan om mäns sexualitet och mäns kontroll av kvinnor.

Trafficking innebär en cynisk och hänsynslös handel med människor som är vår tids slavhandel. Europas länder är i varierande grad destinationsländer, transitländer och ursprungsländer för människohandlarna. Vi vet att det ofta är minderåriga flickor som säljs för prostitution. Arbete mot prostitution och människohandel, barnpornografi och annan sexuell exploatering av barn måste prioriteras.

Att köpa sig tillgång till en annans människas kropp oavsett var - på gatan, på internet eller i något annat sammanhang - handlar om att utnyttja någon som befinner sig i maktunderläge eller beroendeställning. En överväldigande majoritet av personer som befinner sig i prostitution gör det på grund av tvingande omständigheter som till exempel hemlöshet, fattigdom och/eller missbruk. Många har dessutom utsatts för sexuella övergrepp i tidig ålder.

Fru talman! År 2018 anmäldes 131 fall av köp av sexuell handling av barn. Det är förstås 131 för många. Samtidigt vet vi att det finns ett mörkertal.

I oktober dömdes en 43-årig man i tingsrätten för att ha köpt sexuell handling av barn vid tre tillfällen. Flickan var 16 år. Mannen fick kontakt med flickan via en annons för eskorttjänster på nätet, där hon presenterades som "en ung tjej".

Sugardejting är termen man brukar använda om eskorttjänster på nätet för att beskriva en relation mellan en äldre person med pengar och status i samhället och en yngre som får betalt med pengar eller presenter för att vara i relationen.

I augusti hörde jag om en 14-årig flicka som sajnade sig på en av sidorna för att - som hon trodde - tjäna lite pengar på att vara sällskap till en äldre man. Hon ville köpa sig lite nya kläder. Hon hamnade snabbt i situationen att männen ville ha mer än sällskap och blev då sexuellt utnyttjad.

Detta är ett sätt att normalisera prostitution som vi måste se och ta på allvar.

Fru talman! Vi är överens i utskottet om att det behöver vara ett högre lägsta straff, vilket tillkännagivandet i betänkandet ger uttryck för. Detta bereds nu i Regeringskansliet, och regeringen tillsätter inom kort en utredning och kommer därefter tillbaka till riksdagen. Eftersom det finns ett tillkännagivande sedan tidigare och regeringen arbetar med frågan har vi lämnat ett särskilt yttrande gällande den formsaken.

(Applåder)


Anf. 168 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Vänsterpartiet stöder propositionen som regeringen lagt fram, och jag håller med om väldigt mycket av det som Maria Strömkvist sa i sitt anförande. Men jag skulle vilja gå över till frågan om sexköp av vuxna.

I dag skriver Aftonbladet att det ligger över 1 200 annonser ute på nätet för prostituerade som säljer sex, och det är bara i Stockholm. Samtidigt har polisen lagt ned prostitutionsgruppen, alltså den grupp inom polisen som arbetade riktat för att komma åt torskarna och hjälpa de prostituerade. Man hade fina upparbetade samarbeten, precis så som jag och Maria Strömkvist vill att det ska fungera. Polisen arbetade med socialtjänsten, med brottsofferstöd och med ideella hjälporganisationer, precis så som vi vill att det ska fungera.

Nu när prostitutionsgruppen inte längre finns och polisen har omorganiserat sig menar hotellen att när de ringer till polisen finns det inte längre någon hjälp. Hashtaggen #intedinhora menar att nu är det fritt fram för torskarna att härja.

Jag har två frågor till regeringspartiet: Varför vill inte regeringen höja straffet för sexköp och ta bort bötesbrottet, och varför har prostitutionsgruppen hos polisen lagts ned?


Anf. 169 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Jag börjar med den andra frågan. Jag kan inte alls svara på varför polisen har gjort det. Men jag kan oroa mig över att det andra som händer i samhället gör att vi minskar resurserna men också minskat ser detta våld mot kvinnor - oavsett ålder, tänker jag i det fallet.

Nu handlar ju det här betänkandet om barnen eller om dem mellan 15 och 18 år. Men annat som regeringen har försökt komma fram med när det gäller vuxna är detta med dubbel straffbarhet, som jag vet att vi är överens om med Vänsterpartiet. Men det finns ju ingen majoritet i Sveriges riksdag för att män som köper sex utomlands ska kunna dömas för det i Sverige. Det skulle vara ett sätt att säkra att vi inte exporterar torskarna. Det är ju torskarna som är problemet, inte offren i form av kvinnor.

Det andra som har hänt är den nya våldtäktslagstiftningen, som vi också är överens om med Vänsterpartiet. Vi ser nu domar där män dömts för våldtäkt när de köpt dem som är utsatta för människohandel.

Jag tänker alltså att det har hänt andra saker som gör att vi kommer framåt även om vi inte har lagstiftning vad gäller högre straff än böter för sexköp av vuxna kvinnor.


Anf. 170 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Precis som Maria Strömkvist gläder jag mig över att vi har en feministisk politik som ger avtryck i rättsprocessen. Samtyckeslagstiftningen är en jättestor seger som vi ska vara otroligt nöjda med.

Om jag förstått det rätt vad gäller dubbel straffbarhet för sexköp utomlands är Kristdemokraterna det parti som står och svajar. Jag hoppas att Kristdemokraterna äntligen kan sätta ned foten och säga saker inte bara i valrörelsen utan också i justitieutskottet. Vi vill inte exportera torskarna.

Jag tror att det är en viktig signal att ta bort bötesbrottet för sexköp även av vuxna. Vi gör det nu för barn. Det är dags att ta nästa steg, just för att polisens prioritering av sexualbrott i stort måste bli mycket högre. Det är det som är Vänsterpartiets främsta motiv till att höja straffet för den formen av brottslighet - att polisen ska lägga mer resurser på och kunna arbeta tydligare med att få bukt med problemet att män ofta köper kvinnors kroppar.

Därför är det olyckligt att prostitutionsgruppen har lagts ned. Jag vet att man ute i polisregionerna arbetar i liknande former. Bland annat i Jönköping har polisen ett bra upparbetat samarbete med hotellen och kvinnojourerna. Det är precis så vi vet att man ska arbeta med utsatta människor, särskilt utsatta kvinnor.

Jag ser fram emot en rapport från regeringspartierna och initiativ om att vi måste arbeta mer aktivt med olika former av prostitutionsgrupper hos polisen, för detta är en otroligt viktig fråga som vi tillsammans måste få ordning på för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.


Anf. 171 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Jag kan inte lova något om vad regeringen kommer med för rapport, men jag kan lova att vi kommer att jobba otroligt hårt med frågan framöver. Det är precis som Linda Westerlund Snecker säger: att kvinnor utnyttjas här är inte värdigt ett land som Sverige. Vi måste ta krafttag mot det.

Jag tror också att det är viktigt att vi ser detta i hela landet. I dag handlar det inte om någon gata i Stockholm där det eventuellt finns prostituerade. Det handlar om annonser på nätet och finns i hela landet, och det måste också ses i hela landet. Det är många som behöver öppna ögonen för det som pågår i Sverige just nu.

Om det kommer en rapport eller inte vet jag inte, men det kommer förmodligen fler förslag på detta område lite längre fram.

(Applåder)


Anf. 172 Magdalena Schröder (M)

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Den proposition vi nu debatterar är tyvärr ett tydligt exempel på för lite och för sent. Regeringen föreslår i denna proposition åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas, dels genom att minimistraffet skärps från böter till fängelse, dels genom att maxstraffet höjs till fängelse i fyra år. Minimistraffet blir därmed allmänt fängelseminimum, det vill säga fängelse i 14 dagar. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Moderaterna välkomnar en bättre och förtydligad brottsbeteckning och att det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn stärks men invänder att skärpningen är otillräcklig. Det är helt enkelt för lite och för sent, och detta är särskilt olyckligt när det handlar om brott mot barn. Riksdagen beslutade redan för ett och ett halvt år sedan att straffskalan för köp av sexuell handling av barn skulle skärpas.

De gärningar som träffas av bestämmelsen innebär alltid en allvarlig kränkning av barnet. Det finns skäl att tydligt markera att köp av sexuella handlingar av barn har ett högre straffvärde än motsvarande handlingar som begås mot vuxna.

Barn som utsätts för sexuella övergrepp kan skadas för livet och utsätts för ett enormt lidande som inget barn ska behöva utstå. Barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp har det svårare i skolan, lider oftare av psykisk ohälsa och uppvisar ofta självskadebeteende. Barn är också experter på att intala sig själva att allt som händer i deras omgivning och allt som händer dem är deras fel. Barn som utsätts för sexuella övergrepp lider därför ofta av stor ångest, skam och skuld.

Sverige har kritiserats av FN:s kommitté för barnets rättigheter, den så kallade barnrättskommittén, för att inte se tillräckligt allvarligt på bland annat köp av sexuell handling av barn och för att påföljderna för detta brott inte varit proportionerliga.

Regeringen har haft god tid på sig att bereda och komma till riksdagen med de förslag som riksdagen redan har begärt men har inte förmått åstadkomma de nödvändiga förslagen. Detta är beklagligt, särskilt eftersom det handlar om brott mot barn. Riksdagen blir därför tvungen att i och med morgondagens omröstning på nytt tillkännage för regeringen att straffet för köp av sexuell handling av barn bör skärpas och att minimistraffet bör vara sex månaders fängelse.

(Applåder)


Anf. 173 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! I justitieutskottet har vi något av en unik situation, som Moderaterna driver på. Det handlar om över 100 tillkännagivanden, mestadels om skärpta straff i olika former, som Moderaterna vill putta igenom riksdagen.

Moderaterna har också ett väldigt högt tonläge när det gäller lag och ordning. Det är tydligt att ni vill ha dessa frågor på den politiska agendan. Ni springer efter SD för att matcha deras förslag och vara tuffast på planhalvan. Det ska vara längre, tuffare, hårdare och snabbare i många fall - men inte när det handlar om sexköp. Det verkar vara en blind fläck för Moderaterna.

Jag har en jätteenkel fråga: Varför daltar Moderaterna med torskarna?


Anf. 174 Magdalena Schröder (M)

Fru talman! Det blir lite märkligt när man följer denna debatt under eftermiddagen. Vänsterpartiet skriver i sin reservation att en straffskärpning för sexköp av vuxna skulle markera att samhället ser väldigt allvarligt på detta brott och att det skulle vara en tydlig markering att prioritera detta. Vänsterpartiet har alltså uppenbarligen förmågan att se kopplingen mellan hårdare straff, samhällets markering och en avskräckande effekt. Det hade Vänsterpartiet inte tidigare i dag när vi diskuterade det kanske allvarligaste brottet, mord. Då såg man inte kopplingen mellan hårdare straff, samhällets markering och en avskräckande effekt.

Min fråga tillbaka till Vänsterpartiet blir därför: Varför ser Vänsterpartiet kopplingen mellan hårdare straff och en avskräckande effekt i det här fallet, men inte när det gäller andra brott?


Anf. 175 Linda Westerlund Snecker (V)

Fru talman! Det är spännande med ett parti som knappt har någon brottsförebyggande politik utan lägger krutet på skärpta straff. Man menar att det i sig skulle vara brottsförebyggande att låsa in personer. Jag vet inte vad kriminologer skulle säga om det resonemanget, men stämmer gör det inte.

Då är det spännande med ett parti som inte kan argumentera för att offren för sexköp, de mest utsatta och sköra brottsoffren, som nästan aldrig är på den politiska agendan, ska få upprättelse och rättvisa för det hemska brott de blivit utsatta för medan andra brottsoffer får det.

Ta till exempel straffen för mord, gängkriminalitet och skjutningar. Där får brottsoffret upprättelse genom det hårda straffet. Jag tycker att det är intressant att Moderaterna gör skillnad på brottsoffer. Det är uppenbart att prostituerade brottsoffer inte har samma tyngd och inte behöver samma uppmärksamhet i debatten om lag och ordning som till exempel brottsoffer som utsätts för gängkriminalitet eller skjutningar. Jag undrar varför det är en sådan skillnad. Varför kan man dalta med en typ av gärningsmän medan andra typer av gärningsmän ska få ett mycket hårdare straff?

Jag vet varför jag tycker att det är skillnad på brott och brott. Det handlar om polisens prioriteringsordning. Vi vet att polisen inte utreder sexualbrott i den utsträckning de borde. Det prioriteras inte högt inom organisationen, och kompetensen är inte jättehög. Många våldtäkter anmäls men blir inte utredda, och ingen blir dömd. Därför vill jag skärpa straffet för sexualbrott. Men varför vill du dalta med torskarna?


Anf. 176 Magdalena Schröder (M)

Fru talman! Alla brottsoffer ska få upprättelse. När det gäller köp av sex av en vuxen person finns fängelse på straffskalan och ska användas om det anses behövas. Men vad gäller just det här betänkandet och det vi diskuterar nu föreslår Vänsterpartiet att det ska vara samma minimistraff om man har köpt sex av en vuxen som om man har köpt sex av ett barn. Är det verkligen rimligt att det anses vara samma kränkning att köpa sex av en vuxen som att utnyttja ett barn?

(Applåder)


Anf. 178 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi debatterar justitieutskottets betänkande om straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. I denna fråga har jag personligen varit med och författat den kommittémotion som Sverigedemokraterna har drivit sedan många år tillbaka om att böter är ett väldigt lindrigt straff för den person som utsätter ett barn för sexuella övergrepp, i detta fall köp av sexuell handling.

Vi har länge varit för att man tar bort böter ur straffskalan för en rad olika handlingar där sexuella övergrepp begås mot barn. Det är inte bara när det gäller köp av sexuell handling som vi har sett ett problem. Denna fråga har dock aktualiserats inte minst genom det tillkännagivande som vi lyckades få igenom för snart ett och ett halvt år sedan, om inte mer, i justitieutskottet. Vi enades om att minimistraffet borde skärpas och att böter eller fängelse i två veckor är för lite. Vi ville ha sex månaders fängelse som ett minimistraff.

Om detta är rimligt eller inte är givetvis en fråga man får diskutera partierna emellan. Det är klart att enskilda partier kan ha uppfattningen att det är för lite, medan en del kanske tycker att det borde vara mindre. Jag kan tycka att det kan vara för lite med sex månader, men det var det vi lyckades komma överens om i tillkännagivandet till regeringen.

Trots att vi sedan ett och ett halvt år tillbaka har ett tillkännagivande till regeringen har vi för dagen ett betänkande där man har tagit bort böter från straffskalan, och det alltså är två veckors fängelse som gäller. Jag tycker att detta är lite för lite från regeringen. Jag tycker att vi kan begära mer när det har gått så lång tid mellan det betänkande som ligger på bordet i dag och tillkännagivandet i utskottet, där man tydligt stipulerade minst sex månader.

Nu har den här debatten kommit att handla om sexualbrott lite mer generellt. Tyvärr har sexualbrott i lagstiftningen kommit att bli lite av ett lapptäcke. Regeringen har anpassat sig efter tillkännagivanden från oppositionen, och i vissa fall har man inte valt att höja straffen för vissa brott. Därför har Sverigedemokraterna motionerat om att göra en totalöversyn av hela 6 kap. brottsbalken för att få en mer sammanhängande straffskala för en rad olika sexualbrott. Exempelvis har man inte reglerat straffet för våldtäkt medan man har skärpt straffen för de grövre brotten i samma kategori.

Givet detta att vi vill ha en översyn där man på ett tydligare sätt gör en sammanhållen straffskala för flera olika brottskategorier är vi tillfreds med att det finns ett tillkännagivande och att regeringspartierna i betänkandet medger att det är ett tillkännagivande som ska tillgodoses. Jag hade givetvis varit mer tillfreds om vi hade kunnat fatta beslut om detta redan i dag och att lagstiftningen från den 1 januari 2020 hade varit minst sex månaders fängelse. Det hade på ett tydligare sätt visat vilket allvarligt brott detta är.

Men vi sitter i opposition. Vi får vara nöjda med det som ändå händer. Med den sammanfattningen vill jag yrka bifall till utskottets förslag med det tillkännagivande som också finns med.


Anf. 179 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Köp av sexuell tjänst av barn - utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst - bara benämningen på det vi diskuterar i dag ger en kalla kårar på ryggen, och man kan konstatera att världen inte är vacker. Detta är det värsta av brott mot barn och mot unga flickor och pojkar. Det är obegripligt.

Jag tycker att det är jättekonstigt att det hittills enbart varit belagt med minimistraffet böter. Det är än mer obegripligt.

Som tur är vill i dag en enig riksdag ändra minimistraffet. Äntligen, kan man säga, efter att det efterfrågats av samma riksdag i många år. Jag kan ändå tycka att det är mycket otillfredsställande att minimistraffet inte är tidssatt. Även här har dock en någorlunda enig riksdag ställt sig bakom ett tillkännagivande om att regeringen snarast ska återkomma med förslag om att tidssätta straffet till minst sex månader. Har regeringen jobbat med denna fråga i flera år får riksdagen helt enkelt ge sitt tillkännagivande om och om igen tills regeringen levererar.

När det gäller sexköp hos vuxna har vi en situation som är mycket otillfredsställande och helt obegriplig. Regeringen har valt att inte lägga fram något ytterligare förslag när det gäller sexköpslagen i den här propositionen, men jag hoppas att vi tillsammans kan driva fram skarpare förslag på det området så småningom.

I dag sker det ca 800 anmälda fall av sexköp årligen. Vi kan lugnt konstatera att det säkert finns ett stort mörkertal. Cirka en fjärdedel av de anmälda fallen leder till dom. Böter är mycket vanligt; fängelse är mycket ovanligt.

Cirka en av tio män köper sex. När sker då sexköpen? En undersökning ger vid handen att den vanligaste tiden för sexköp är mellan fyra och sex på eftermiddagen, innan man hämtar barn på dagis. Det är också vanligt under lunchtid. Man smiter ut lite på lunchen.

Kvinnorna är ju de mest utsatta. De är drogberoende och inte sällan traffickingoffer, alltså offer för människohandel.

Ja, hur ändrar vi detta, då? Om det enklaste vore att höja straffen skulle jag räcka upp handen och ställa mig bakom det. Denna fråga diskuterades även av Människohandelsutredningen, och utredningen föreslog faktiskt inte att straffen skulle höjas.

När vi hade partistämma i Centerpartiet fanns det motioner om detta. Vi kom fram till att det finns ett problem i domsluten i dag. Inte bara när det gäller sexköp utan även andra brott tenderar domstolarna att lägga sig i den nedre delen av straffskalan och sällan i den övre. Detta är något vi behöver se över. Varför är det så här? Det har Centerpartiet lyft fram i sin kommittémotion.

Jag hoppas att vi snarast kan komma tillbaka till riksdagen med förslag på hur vi åtgärdar detta. Det handlar inte bara om att höja minimistraffet utan också om andra saker - kanske höjda maximistraff eller andra lämpliga åtgärder, obligatorisk behandling och så vidare. KAST, köpare av sexuella tjänster, är en metod som man arbetar ganska framgångsrikt med för att de kriminella som köper sex inte ska återfalla i brott.

Jag yrkar härmed bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 180 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen lagförs och straffas. Det är viktigt för att skydda laglydiga, ge brottsoffer upprättelse och upprätthålla ett signalsystem om vad som är rätt och fel.

Den här debatten gäller straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Det är av utomordentlig vikt att skydda barn och ungdomar från att dras in i prostitution. Det är vi rörande eniga om här i riksdagen. Vid övervägandena gällande köp av sexuell handling av barn är dels skyddsaspekterna för barnet särskilt framträdande, dels finns det ett stort intresse av att motverka att barn utnyttjas genom köp av handlingar. Det bör tydligt framgå av lagstiftningen i Sverige att brottet är oacceptabelt.

Mot denna bakgrund bör synen på brottet köp av sexuell handling av barn skärpas. Straffskalan bör ändras så att minimistraffet höjs från böter till fängelse, och i förslaget ändrar man också brottsbeteckningen. Lagändringen syftar till att brottets allvar förtydligas.

Precis som har beskrivits har riksdagen under ett antal år riktat tillkännagivanden till regeringen om ändringar av denna lag.

Som påpekas i propositionen innebär brottet köp av sexuell handling av barn en allvarlig kränkning av barnet. Vi kristdemokrater instämmer i att det tydligt bör framgå att brottet är oacceptabelt och att synen på brottet bör skärpas.

Vad sedan gäller frågan om straffskalan för brottet beslutade riksdagen redan våren 2018 om ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär en höjning av straffminimum till sex månaders fängelse, eftersom riksdagen anser att de straff vi har i dag inte i tillräcklig grad motverkar och markerar mot det oacceptabla i att köpa sexuella handlingar av barn.

Regeringen har således haft god tid på sig att ta fram ett lagförslag. Men som det verkar är det först nu som regeringen ger en utredare i uppdrag att se över de frågor som har aktualiserats till följd av riksdagens tillkännagivande under 2018. Mot den bakgrunden anser vi kristdemokrater tillsammans med en majoritet i utskottet att riksdagen bör göra ett nytt tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag som innebär ett införande av minimistraffet sex månaders fängelse för brottet.

Fru talman! Kristdemokraterna välkomnar regeringens proposition, även om den kommer sent. Jag yrkar bifall till förslaget till beslut, och jag yrkar också bifall till tillkännagivandet. Det är angeläget att ta steg för att från samhällets sida markera att köp av sexuell handling av barn inte är acceptabelt.

Vi vill som sagt att minimistraffet för köp av sexuell handling av barn höjs till sex månaders fängelse. Detta är också vad riksdagen har tillkännagett för regeringen. Tyvärr har regeringen inte bedrivit ett aktivt arbete för att fullgöra uppdraget från riksdagen. Vi förväntar oss nu att regeringen tar tillkännagivandet på större allvar och återkommer med ett förslag till lagändring utan ytterligare dröjsmål.


Anf. 181 Johan Pehrson (L)

Fru talman! Utsattheten för de barn som drabbas av sexhandel och utsätts för övergrepp är naturligtvis vidrig. Det är lätt för Liberalerna att stödja den här propositionen. Det är lika lätt att stödja det tillkännagivande som görs om vi ska ha ett annat straffminimum för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Det här området är obegripligt stort och obegripligt svårt. Det sker saker på distans, barn smugglas och barn handlas. Barn som är mycket, mycket sargade säljer sig själva, och det är klart att straffvärdet för att köpa ett barn bör ligga på en annan nivå än ett mycket kort fängelsestraff.

Jag vill knyta an till det som vi har pratat om tidigare i dag här i kammaren. Ska man komma åt den här verksamheten på lång sikt handlar det naturligtvis om att stärka samarbetet, för det här är ingenting som bara sker i Sverige. Samarbetet inom Europeiska unionen måste fördjupas, och vi måste också agera globalt på alla sätt.

Här förs nu fram mängder av förslag som nästan blir svåra att kommentera. Den ena sekunden tycker man inte att vi ska skärpa straffet för mord, men här ska det skärpas.

Ibland får vi höra att vi vill skärpa alla straff. Jag vill för protokollets skull säga att så är det inte. Vi tycker att det är rimligt att vi har den straffnivå vi har för stöld och misshandel. Man kan inte tro att allting ska skärpas och obligatoriskt leda till fängelse hela tiden. Därför stöder inte Liberalerna reservationen. Det handlar dock inte om att vi inte ser att kampen för de utsatta kvinnorna är riktig.

Liberalerna yrkar bifall till förslaget i betänkandet och med glädje även till det tillkännagivande som nu kräver att regeringen återkommer snarast. Jag noterar att regeringen själv, företrädd i riksdagen, inte reserverade sig mot detta tillkännagivande.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

(Beslut skulle fattas den 14 november.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-11-14
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:157.
 2. Straffskalan för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att höja straffminimum för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling från fängelse till fängelse i lägst sex månader och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:264 av Johan Hedin m.fl. (C),

  2019/20:287 av Johan Forssell m.fl. (M),

  2019/20:317 av Andreas Carlson m.fl. (KD),

  2019/20:362 av Adam Marttinen m.fl. (SD),

  2019/20:541 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27,

  2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9,

  2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 45 och

  2019/20:3359 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 2.
 3. Köp av sexuell tjänst

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:109 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

  2019/20:1377 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S).
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S900010
  M65005
  SD60002
  C27004
  V02403
  KD19003
  L18001
  MP15001
  -1100
  Totalt29525029
  Ledamöternas röster