Statens budget för 2016

Betänkande 2015/16:FiU10

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning
  3. 3, Debatt
  4. 4, Beslut

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
<p>Den 17 december 2015 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2016. FiU10 anmäldes i kammaren och sedan överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.</p>
Sammanfattning av ärendet
Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2016 (FiU10)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Sammanfattning av ärendet

Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2016 (FiU10)

Den 17 december 2015 avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2016. FiU10 anmäldes i kammaren och sedan överlämnade riksdagen sammanställningen av riksdagens beslut om statens budget till regeringen. I finansutskottets sammanställning finns alla beslut, uppdelat på inkomster, utgiftsområde och anslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-17
Justering: 2015-12-17
Trycklov: 2015-12-17
Betänkande 2015/16:FiU10

Alla beredningar i utskottet

2015-12-17
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt

Beslut