Till innehåll på sidan

Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

Betänkande 2013/14:UbU27

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Vissa skolor med musikprofil ska få ha färdighetsprov (UbU27)

Färdighetsprov i musik ska få ligga till grund för antagning och urval till vissa musikutbildningar i förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan. Skolor som kan bli aktuella för detta är sådana som erbjuder utbildning med stark musikprofil och som tidigare, innan nuvarande skollag började gälla, med framgång använt sig av färdighetsprov. Förutom detta krävs också särskilda skäl.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-06-05
Justering: 2014-06-12
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-13
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer: 1
Betänkande 2013/14:UbU27

Alla beredningar i utskottet

2014-06-05

Vissa skolor med musikprofil ska få ha färdighetsprov (UbU27)

Färdighetsprov i musik ska få ligga till grund för antagning och urval till vissa musikutbildningar i förskoleklass och årskurs 1-3 i grundskolan. Skolor som kan bli aktuella för detta är sådana som erbjuder utbildning med stark musikprofil och som tidigare, innan nuvarande skollag började gälla, med framgång använt sig av färdighetsprov. Förutom detta krävs också särskilda skäl.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-06-23

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning, Beslut

Beslut: Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:229 och avslår motionerna 2013/14:Ub22 och 2013/14:Ub23.
  • Reservation 1 (MP, V)