Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav

Betänkande 2015/16:FiU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 december 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ändrade regler för information om aktier och finansiella instrument (FiU14)

Reglerna för finansiell information och information om aktieinnehav ändras. Det handlar om regler som gäller anmälningsskyldighet för aktieinnehav, offentliggörande av nya låneemissioner och förbud mot att utöva rösträtten för aktier. Bland annat kommer det inte längre att vara obligatoriskt för företag som ger ut värdepapper att offentliggöra delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal.

Ändringarna i de svenska lagarna görs för att anpassa dem till EU:s så kallade öppenhetsdirektiv, som innehåller regler för information och insyn kring handel med finansiella instrument och värdepapper.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 februari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-17
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-04
Betänkande 2015/16:FiU14

Alla beredningar i utskottet

2015-11-17

Ändrade regler för information om aktier och finansiella instrument (FiU14)

Reglerna för finansiell information och information om aktieinnehav ändras. Det handlar om regler som gäller anmälningsskyldighet för aktieinnehav, offentliggörande av nya låneemissioner och förbud mot att utöva rösträtten för aktier. Bland annat kommer det inte längre att vara obligatoriskt för företag som ger ut värdepapper att offentliggöra delårsrapporter för räkenskapsårets första och tredje kvartal.

Ändringarna i de svenska lagarna görs för att anpassa dem till EU:s så kallade öppenhetsdirektiv, som innehåller regler för information och insyn kring handel med finansiella instrument och värdepapper.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 februari 2016. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-12-10
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav, Beslut

Beslut: Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
  2. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
  3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  4. lag om ändring i lagen (2015:000) om rapportering av betalningar till myndigheter.