Till innehåll på sidan

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Betänkande 2019/20:FiU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 november 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Regler för pensionsstiftelser ändras för att genomföra EU-direktiv (FiU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner.

För pensionsstiftelserna handlar ändringarna i huvudsak om bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och kommande pensionärer.

Andra ändringar innebär att så kallade visselblåsare får samma sekretesskydd som redan gäller inom finansmarknaden.

Syftet med de nya EU-reglerna är bland annat att förbättra minimiskyddet och att skapa transparens och trygghet på tjänstepensionsområdet.

Ändringarna börjar gälla 15 december 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen punkterna 1 och 2
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:FiU13

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-24

Regler för pensionsstiftelser ändras för att genomföra EU-direktiv (FiU13)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner.

För pensionsstiftelserna handlar ändringarna i huvudsak om bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och kommande pensionärer.

Andra ändringar innebär att så kallade visselblåsare får samma sekretesskydd som redan gäller inom finansmarknaden.

Syftet med de nya EU-reglerna är bland annat att förbättra minimiskyddet och att skapa transparens och trygghet på tjänstepensionsområdet.

Ändringarna föreslås börja gälla 15 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-11-13
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet, Beslut

Beslut: Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
  2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:159 punkterna 1 och 2.