Landsbygdspolitik

Betänkande 2014/15:MJU5

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 mars 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om landsbygdspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om landsbygdspolitik, jordbrukets konkurrenskraft, livsmedelsstrategi, regelförenkling, ekologisk produktion, skyddszoner längs vattendrag och rennäringsfrågor.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 36

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 2015-02-17
Trycklov: 2015-02-24
Reservationer: 16
Betänkande 2014/15:MJU5

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU5)

Miljö- och Jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om landsbygdspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om landsbygdspolitik, jordbrukets konkurrenskraft, livsmedelsstrategi, regelförenkling, ekologisk produktion, skyddszoner längs vattendrag och rennäringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:MJU5, Landsbygdspolitik

Debatt om förslag 2014/15:MJU5

Webb-tv: Landsbygdspolitik

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-03-04
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 10, Voteringar: 5

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Landsbygdspolitik

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:163 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 11 och

   2014/15:761 av Paula Holmqvist m.fl. (S).
   • Reservation 1 (V)
  2. Jordbrukets konkurrenskraft

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.1,

   2014/15:90 av Edward Riedl (M),

   2014/15:623 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

   2014/15:942 av Christer Engelhardt (S),

   2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

   2014/15:1225 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

   2014/15:1602 av Mikael Oscarsson (KD),

   2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) yrkande 1 och

   2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 3.
   • Reservation 2 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M77007
   SD45004
   MP21004
   C01804
   V20001
   FP16003
   KD14002
   Totalt29418037
   Ledamöternas röster
  3. Livsmedelsstrategi

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 1,

   2014/15:430 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S),

   2014/15:484 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (S),

   2014/15:928 av Christer Engelhardt (S),

   2014/15:1153 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S),

   2014/15:1225 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

   2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1 och

   2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 6.
   • Reservation 3 (M, C, FP, KD)
   • Reservation 4 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (FP, KD, C, M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M07617
   SD00445
   MP21004
   C01804
   V20001
   FP01603
   KD01402
   Totalt1421244538
   Ledamöternas röster
  4. Regionala livsmedelsstrategier

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:807 av Lena Ek och Helena Lindahl (C).
   • Reservation 5 (C)
  5. Exportstrategi

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

   2014/15:1247 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

   2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 4.
   • Reservation 6 (M)
  6. Regelförenkling

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8,

   2014/15:1250 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

   2014/15:1356 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

   2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 23,

   2014/15:2542 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) yrkande 2,

   2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkandena 1 och 2 samt

   2014/15:2831 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.
   • Reservation 7 (SD)
   • Reservation 8 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M77007
   SD04504
   MP21004
   C40144
   V20001
   FP16003
   KD14002
   Totalt253451437
   Ledamöternas röster
  7. Kartläggning av regler

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkandena 9 och 10.
   • Reservation 9 (M, C, FP, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (FP, KD, C, M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M47307
   SD45004
   MP21004
   C01804
   V20001
   FP21403
   KD01402
   Totalt193119037
   Ledamöternas röster
  8. Jordbruksmark

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15.
   • Reservation 10 (V)
  9. Exportbidrag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 10.
   • Reservation 11 (SD)
  10. Ekologisk produktion

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:255 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

   2014/15:1068 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 12 (V)
  11. Gödselspridning m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motionerna

   2014/15:1093 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

   2014/15:889 av Tuve Skånberg (KD) och

   2014/15:2586 av Lotta Olsson (M) yrkandena 1-3.
   • Reservation 13 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 13 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M77007
   SD04504
   MP21004
   C18004
   V20001
   FP16003
   KD14002
   Totalt26745037
   Ledamöternas röster
  12. Odling av proteingrödor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:2907 av Anders Forsberg och Josef Fransson (SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 14 (SD)
  13. Fäbodbruk

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:2833 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.
   • Reservation 15 (SD)
  14. Hästnäringen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
  15. Rennäringen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Därmed avslår riksdagen motion

   2014/15:2779 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4.
   • Reservation 16 (SD)