Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Betänkande 2015/16:TU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 april 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ja till ny lag om radioutrustning (TU15)

Ett nytt system för marknadskontroll kommer att införas för radioutrustning. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag som bygger på EU-regler.

EU-reglerna är tvingande och syftar till att alla medlemsländer ska ha samma regler för hur radioutrustning tillverkas och säljs. Förutom marknadskontroll innebär de nya reglerna också att all radioutrustning måste uppfylla de EU-krav som ställs på säkerhet, hälsa och konsumentskydd.

Riksdagens beslut innebär att en helt ny lag skapas, radioutrustningslagen, som ersätter den nuvarande lagen om radio och teleterminalutrustning.

De nya reglerna börjar gälla den 13 juni 2016.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-18
Betänkande 2015/16:TU15

Alla beredningar i utskottet

2016-04-05

Ja till ny lag om radioutrustning (TU15)

Ett nytt system för marknadskontroll kommer att införas för radioutrustning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag som bygger på EU-regler.

EU-reglerna är tvingande och syftar till att alla medlemsländer ska ha samma regler för hur radioutrustning tillverkas och säljs. Förutom marknadskontroll innebär de nya reglerna också att all radioutrustning måste uppfylla de EU-krav som ställs på säkerhet, hälsa och konsumentskydd.

Trafikutskottet förslag till beslut innebär att en helt ny lag skapas, radioutrustningslagen, som ska ersätta den nuvarande lagen om radio och teleterminalutrustning.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 13 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-04-26
Debatt i kammaren: 2016-04-27
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:TU15, Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Debatt om förslag 2015/16:TU15

Webb-tv: Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-04-27
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Genomförande av radioutrustningsdirektivet, Beslut

Beslut: Genomförande av radioutrustningsdirektivet

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. radioutrustningslag,
  2. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:93 punkterna 1 och 2.