Till innehåll på sidan

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Betänkande 2013/14:SoU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
12 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande:

 • När en patient är i behov av vård ska vårdgivaren kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring, även om patientens oförmåga att lämna samtycke inte endast är tillfällig. Patientens inställning måste dock ha klarlagts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.
 • Det blir också tillåtet att behandla personuppgifterna i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klarlagts i möjligaste mån. Det får heller inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det börjar att gälla den 1 oktober 2014.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-08
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-03
Trycklov: 2014-06-03
Justering: 2014-06-03
Justering: 2014-06-03
Trycklov: 2014-06-03
Trycklov: 2014-06-05
Betänkande 2013/14:SoU20

Alla beredningar i utskottet

2014-05-08

Bättre informationshantering för patienter med nedsatt beslutsförmåga (SoU20)

Regeringen föreslår ändringar i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården, omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Förslaget innebär följande:

 • När en patient är i behov av vård ska vårdgivaren kunna ta del av annan vårddokumentation i system för sammanhållen journalföring, även om patientens oförmåga att lämna samtycke inte endast är tillfällig. Patientens inställning måste dock ha klarlagts så långt som möjligt och det får inte finnas anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig uppgiftsbehandlingen.
 • Det blir också tillåtet att behandla personuppgifterna i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klarlagts i möjligaste mån. Det får heller inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig denna.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det föreslås börja gälla den 1 oktober 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-11
Debatt i kammaren: 2014-06-12
Debatt i kammaren: 2014-06-12

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-12
Beslut: 2014-06-12
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården, Beslut

Beslut: Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),
  2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:202 punkterna 1 och 2.