Till innehåll på sidan

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Betänkande 2022/23:JuU4

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 oktober 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Förbättrad hantering av ärenden som gäller avtjänande av straff i ett annat EU-land (JuU4)

Personer som döms i Sverige för brott som innebär att de blir frihetsberövade och som har stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt straff i det landet. Skälet är att en återanpassning efter straffet anses ske bäst i det land där personen kommer att vistas efter att han eller hon har försatts på fri fot.

Handläggningen av ärenden om avtjänande av straff i ett annat EU-land ska bli snabbare och mer effektiv genom att

  • kravet på att särskilda skäl ska finnas om det återstår mindre än sex månader av strafftiden vid tidpunkten för överföring tas bort
  • ytterligare en möjlighet att sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft införs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändring.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2022.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 0

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-10-13
Justering: 2022-10-20
Trycklov: 2022-10-20
Betänkande 2022/23:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2022-10-12T22:00:00Z

Förbättrad hantering av ärenden som gäller avtjänande av straff i ett annat EU-land (JuU4)

Personer som döms i Sverige för brott som innebär att de blir frihetsberövade och som har stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt straff i det landet. Skälet är att en återanpassning efter straffet anses ske bäst i det land där personen kommer att vistas efter att han eller hon har försatts på fri fot.

Handläggningen av ärenden om avtjänande av straff i ett annat EU-land ska bli snabbare och mer effektiv genom att

  • kravet på att särskilda skäl ska finnas om det återstår mindre än sex månader av strafftiden vid tidpunkten för överföring tas bort
  • ytterligare en möjlighet att sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft införs.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringen ska börja gälla den 1 december 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-10-25
Debatt i kammaren: 2022-10-26

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-10-26
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.
 Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:273.