En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Betänkande 2020/21:JuU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
28 april 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skyddet av kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas (JuU14)

Brottsbalken ska ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt beslutet ska det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg göra det straffbart att

 • skaffa ett betalningsverktyg på olaglig väg
 • förvanska eller skapa ett falskt verktyg som är tänkt att användas
 • använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även försök och förberedelse till brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna börjar gälla den 31 maj 2021 och är en anpassning till EU:s direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Riksdagen riktade också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och att en brottsofferportal ska öppnas.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivanden om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och om att en brottsofferportal ska inrättas.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-04-22
Trycklov: 2021-04-22
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:JuU14

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-04-15

Skyddet av kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas (JuU14)

Brottsbalken ska ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg göra det straffbart att

 • skaffa ett betalningsverktyg på olaglig väg
 • förvanska eller skapa ett falskt verktyg som är tänkt att användas
 • använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även försök och förberedelse till brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna ska börja gälla den 31 maj 2021 och är en anpassning till EU:s direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och att en brottsofferportal ska öppnas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-04-27
Debatt i kammaren: 2021-04-28
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:JuU14, En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Debatt om förslag 2020/21:JuU14

Webb-tv: En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-04-28
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut 2020/21:20210428JuU14, Beslut

Beslut 2020/21:20210428JuU14

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:73.
 2. E-legitimationer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att även e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motion

  2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) yrkande 1.
 3. Brottsofferportal

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en brottsofferportal ska inrättas och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 34 och

  2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) yrkande 2.
  • Reservation 1 (S, MP)