Protokoll 2020/21:115 Onsdagen den 28 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:115

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:666

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:666 Biobränsle och klimat‑ och miljömålen

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 maj. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 26 april 2021

Miljödepartementet

Per Bolund (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:670

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:670 Krigsbrott mot kvinnor och dess följder  

av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.