En hållbar rovdjurspolitik

Betänkande 2013/14:MJU7

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
10 december 2013

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-07
Trycklov till Gotab och webb: 1899-01-01
Justering: 2013-11-28
Trycklov till Gotab och webb: 2013-11-29
Trycklov: 2013-11-29
Reservationer: 28
Betänkande 2013/14:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2013-10-24, 2013-11-05, 2013-11-07

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen föreslås även godkänna en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2013-12-05
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:MJU7, En hållbar rovdjurspolitik

Debatt om förslag 2013/14:MJU7

Webb-tv: En hållbar rovdjurspolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2013-12-10
Förslagspunkter: 20, Acklamationer: 16, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.
  • Reservation 1 (MP, V)
  • Reservation 2 (S)
  Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S100100024
  M2010013
  MP025232
  FP40008
  C42004
  SD33007
  KD34004
  V017210
  Totalt4501424462
  Ledamöternas röster
 2. Övergripande mål för rovdjurspolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett övergripande och långsiktigt mål för rovdjurspolitiken.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 1 och avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2 och
  2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 3.
  • Reservation 3 (S)
  • Reservation 4 (MP)
  • Reservation 5 (V)
 3. Mål för stammarna av varg, björn, järv och lodjur i Sverige

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för stammarna av varg, björn, järv och lodjur i Sverige.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkterna 2-5 och avslår motion
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.
  • Reservation 6 (S)
 4. Mål för kungsörnsstammen i Sverige

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för kungsörnsstammen i Sverige.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 6 och avslår motion
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 8.
  • Reservation 7 (S, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (S, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M101006
  MP02401
  FP20004
  C21002
  SD16004
  KD17002
  V01900
  Totalt175143031
  Ledamöternas röster
 5. Toleransnivå för skador på ren

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag om en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 7.
 6. Utreda en toleransnivå för skador på ren

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.
  • Reservation 8 (MP, V)
 7. Gynnsam bevarandestatus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3,
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5.
  • Reservation 9 (S)
  • Reservation 10 (MP, V)
 8. Kriterier för gynnsam bevarandestatus

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 3, 4 och 8.
  • Reservation 11 (MP)
 9. Varg

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12,
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 10,
  2013/14:MJ204 av Olle Larsson (SD),
  2013/14:MJ268 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (båda M) och
  2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5.
  • Reservation 12 (S)
  • Reservation 13 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M101006
  MP00241
  FP20004
  C21002
  SD17003
  KD17002
  V00190
  Totalt1761004330
  Ledamöternas röster
 10. Åteljakt på björn

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ229 av Sten Bergheden (M) yrkande 6 och
  2013/14:MJ487 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).
 11. Lodjurspopulationens storlek

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7.
  • Reservation 14 (MP)
 12. Kungsörn

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9 och
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.
  • Reservation 15 (S, MP)
  • Reservation 16 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S019912
  M101006
  MP00241
  FP19005
  C21002
  SD16004
  KD17002
  V01900
  Totalt1742012332
  Ledamöternas röster
 13. Delegering av beslutanderätt m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 6 och 7,
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5,
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 12-15,
  2013/14:MJ260 av Jan Lindholm (MP),
  2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M),
  2013/14:MJ308 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) i denna del,
  2013/14:MJ313 av Anna Steele (FP),
  2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkandena 1 och 5,
  2013/14:MJ430 av Anders Ahlgren och Erik A Eriksson (båda C) och
  2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.
  • Reservation 17 (S)
  • Reservation 18 (MP)
  • Reservation 19 (V)
 14. Rätten till domstolsprövning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 16.
  • Reservation 20 (MP, V)
 15. Viltförvaltningsdelegationerna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 17 och
  2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 2.
  • Reservation 21 (MP)
 16. En permanent vargkommitté

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.
  • Reservation 22 (S)
 17. Vargstammens genetiska status

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 och
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9.
  • Reservation 23 (S)
  • Reservation 24 (MP)
 18. Vargstammens konnektivitet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6.
  • Reservation 25 (MP, V)
 19. Rovdjursskador

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 10 och 11,
  2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 18,
  2013/14:MJ308 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) i denna del,
  2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 4,
  2013/14:MJ435 av Isak From m.fl. (S) och
  2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 9 och 10.
  • Reservation 26 (S)
  • Reservation 27 (MP)
 20. Illegal jakt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.
  • Reservation 28 (MP, V)