Digitala bolags- och föreningsstämmor

Betänkande 2023/24:CU5

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 november 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Utökade möjligheter för digitala bolags- och föreningsstämmor (CU5)

Det blir möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen eller i stadgarna.

Det blir även möjligt att hålla digitala stämmor utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det.

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2024.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-10-17
Justering: 2023-11-16
Trycklov: 2023-11-16
Betänkande 2023/24:CU5

Alla beredningar i utskottet

2023-10-17

Utökade möjligheter för digitala bolags- och föreningsstämmor (CU5)

Det ska bli möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen eller i stadgarna.

Det ska även bli möjligt att hålla digitala stämmor utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna om extraordinära omständigheter kräver det.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-11-21
Debatt i kammaren: 2023-11-22
Stillbild från Debatt om förslag 2023/24:CU5, Digitala bolags- och föreningsstämmor

Debatt om förslag 2023/24:CU5

Webb-tv: Digitala bolags- och föreningsstämmor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-11-22
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
  2. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
  3. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
  4. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:139 punkterna 1-4.