Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Betänkande 2022/23:CU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 november 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ökad rörlighet för bolag inom EU (CU3)

Riksdagen sa ja till den förra regeringens förslag till nya regler för bolags rörlighet inom EU. Förslagen handlar om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar av aktiebolag. De grundar sig på EU-regler som nu genomförs i svensk rätt. Syftet är att underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden och samtidigt garantera bolagens intressenter ett ändamålsenligt och mer förutsebart skydd.

För att motverka att de nya reglerna används för brottsliga ändamål eller för att kränka arbetstagarnas rättigheter, utökas myndigheternas kontroll. Bolagsverket får en central roll i denna kontroll.

Flera av bestämmelserna gäller även för ekonomiska föreningar och för finansiella företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 31 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-11-10
Justering: 2022-11-17
Trycklov: 2022-11-18
Betänkande 2022/23:CU3

Alla beredningar i utskottet

2022-10-18, 2022-11-10

Ökad rörlighet för bolag inom EU (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till den förra regeringens förslag till nya regler för bolags rörlighet inom EU. Förslagen handlar om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar av aktiebolag. De grundar sig på EU-regler som nu genomförs i svensk rätt. Syftet är att underlätta bolagens rörlighet på den inre marknaden och samtidigt garantera bolagens intressenter ett ändamålsenligt och mer förutsebart skydd.

För att motverka att de nya reglerna används för brottsliga ändamål eller för att kränka arbetstagarnas rättigheter, utökas myndigheternas kontroll. Bolagsverket får en central roll i denna kontroll.

Flera av bestämmelserna gäller även för ekonomiska föreningar och för finansiella företag.

Lagändringarna ska börja gälla den 31 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-11-23
Debatt i kammaren: 2022-11-24
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:CU3, Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Debatt om förslag 2022/23:CU3

Webb-tv: Bolags rörlighet över gränserna inom EU

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-11-24
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2022/23:CU3, Beslut

Beslut 2022/23:CU3

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
  2. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,
  3. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  4. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
  5. lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
  6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  8. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,
  9. lag om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
  10. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:286 punkterna 1-10.