Protokoll 2022/23:26 Torsdagen den 24 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:26

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade
att

Roland Utbult

(KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet och
att

Jakob Forssmed

(KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigs­delegationen.
Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Yusuf Aydin som suppleant i socialförsäkringsutskottet.
Förste vice talmannen förklarade vald till
suppleant i socialförsäkringsutskottet
Yusuf Aydin (KD)

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
EU-dokument
COM(2022) 720 till trafikutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 8

februari

2023

.

§ 4  Ett

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.