Biologisk mångfald

Betänkande 2015/16:MJU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 mars 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16 om biologisk mångfald. Motionerna handlade om strategin för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, genmanipulerade organismer och frågor som har koppling till rovdjurspolitiken. Vissa motioner tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden och behandlades därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-23
Trycklov: 2016-02-29
Reservationer: 6
Betänkande 2015/16:MJU11

Alla beredningar i utskottet

2016-01-26
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-03-08
Debatt i kammaren: 2016-03-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-03-16
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 3, Voteringar: 4

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 14 och

   2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 1, 6, 8 och 9.
   • Reservation 1 (M, C, L, KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M17409
   SD44004
   MP24001
   C02101
   V20001
   L01702
   KD01402
   -0001
   Totalt190126033
   Ledamöternas röster
  2. Mål m.m. för rovdjurspolitiken

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 2-4.
   • Reservation 2 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M75009
   SD44004
   MP24001
   C21001
   V02001
   L17002
   KD14002
   -0001
   Totalt29620033
   Ledamöternas röster
  3. Förebyggande arbete mot rovdjursangrepp

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:2600 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 4.
   • Reservation 3 (M, SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (M, SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M17409
   SD04404
   MP24001
   C21001
   V20001
   L17002
   KD14002
   -0001
   Totalt198118033
   Ledamöternas röster
  4. Vargfrågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:755 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1 och 5 samt

   2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5.
   • Reservation 4 (SD)
   • Reservation 5 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S1010012
   M75009
   SD04404
   MP24001
   C21001
   V10191
   L17002
   KD14002
   -0001
   Totalt253441933
   Ledamöternas röster
  5. Övre mål för björnstammen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2015/16:2073 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 4.
   • Reservation 6 (SD)
  6. Genmanipulerade organismer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2015/16:296 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

   2015/16:1551 av Hans Rothenberg och Erik Bengtzboe (båda M).
  7. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:

   Därmed avslår riksdagen de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.