Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Betänkande 2012/13:KU3

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 oktober 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Bättre tillgång till kommunala regler (KU3)

Det ska bli lättare för medborgarna att ta reda på vilka regler som kommunen eller landstinget beslutar om. Tidigare varierade rutinerna för hur nya regler ska offentliggöras. Senast den 31 december 2014 ska kommunerna och landstingen publicera reglerna i dess helhet på sina webbplatser. De ska också offentliggöra beslut om nya regler på sina anslagstavlor. Detta ska gälla från den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Förslag

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-10-02
Justering: 2012-10-16
Trycklov till Gotab och webb: 2012-10-17
Trycklov: 2012-10-17
Betänkande 2012/13:KU3

Alla beredningar i utskottet

2012-09-20, 2012-10-02

Bättre tillgång till kommunala regler (KU3)

Det ska bli lättare för medborgarna att ta reda på vilka regler som kommunen eller landstinget beslutar om. Idag varierar deras rutiner för hur nya regler offentliggörs. Nu ska kommunerna och landstingen publicera reglerna i dess helhet på sina webbplatser. De ska också offentliggöra beslut om nya regler på sina anslagstavlor. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-10-24
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:KU3, Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Debatt om förslag 2012/13:KU3

Webb-tv: Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-10-24
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Bättre tillgång till kommunala föreskrifter, Beslut

Beslut: Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Bättre tillgång till kommunala föreskrifter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:149.