Till innehåll på sidan

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Betänkande 2017/18:CU30

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 april 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-17
Betänkande 2017/18:CU30

Alla beredningar i utskottet

2018-03-27

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Finansiering av järnvägsfordon sker i huvudsak genom lån eller leasing där kreditgivarna får en säkerhetsrätt i egendomen till skydd för sin fordran. Den rättsliga regleringen av säkerhetsrätter skiljer sig dock åt mellan olika länder.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att godkänna protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel, det så kallade järnvägsprotokollet. Syftet är att underlätta finansieringen av järnvägsfordon genom att det införs en möjlighet att registrera internationella säkerhetsrätter i ett gemensamt internationellt register. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-04-25
Debatt i kammaren: 2018-04-26

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-04-26
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon, Beslut

Beslut: Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen
a) godkänner
1. det den 23 februari 2007 dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet),
2. att Sverige vid anslutning till järnvägsprotokollet lämnar föreslagen förklaring (avsnitt 7 i prop. 2017/18:117),
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:117 punkterna 1-5.