Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Betänkande 2013/14:SfU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Svårare att missbruka reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

Flera åtgärder ska vidtas för att motverka att reglerna för arbetskraftsinvandring missbrukas och att utländska arbetstagare blir utnyttjade. Det innebär bland annat:

 • Om villkoren för ett arbetstillstånd inte längre är uppfyllda och det av en annan anledning än att anställningen har upphört ska tillståndet sluta gälla. Tillståndet ska också sluta gälla om den arbetstagande inte börjat sitt arbete inom fyra månader.
 • Migrationsverket ska ta fram informationsmaterial till utländska arbetstagare. Där ska det finnas grundläggande information om vad som gäller vid arbetskraftsinvandring. Bland annat ska det stå vilka krav en arbetstagare kan ställa vad gäller skäliga arbetsvillkor.
 • Arbetstagare vars anställning upphör under den tid Migrationsverket gör en utredning om att eventuellt ta tillbaka arbetstillståndet ska få en extra månad, det vill säga totalt fyra månader, på sig att söka nytt jobb och nytt tillstånd.
 • Migrationsverket ska få möjlighet att följa upp beviljade arbetstillstånd. Myndigheten ska kunna kontrollera att arbetet har påbörjats inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag samt att villkoren för tillståndet fortfarande är uppfyllda.
 • Arbetsgivare måste informera Migrationsverket om vilka anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som har fått arbetstillstånd.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-03
Justering: 2014-06-03
Trycklov: 2014-06-05
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-05
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer: 3
Betänkande 2013/14:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27

Svårare att missbruka reglerna för arbetskraftsinvandring (SfU19)

Regeringen föreslår flera åtgärder för att motverka att reglerna för arbetskraftsinvandring missbrukas och att utländska arbetstagare blir utnyttjade. Det innebär bland annat:

 • Om villkoren för ett arbetstillstånd inte längre är uppfyllda och det av en annan anledning än att anställningen har upphört ska tillståndet sluta gälla. Tillståndet ska också sluta gälla om den arbetstagande inte börjat sitt arbete inom fyra månader.
 • Migrationsverket ska ta fram informationsmaterial till utländska arbetstagare. Där ska det finnas grundläggande information om vad som gäller vid arbetskraftsinvandring. Bland annat ska det stå vilka krav en arbetstagare kan ställa vad gäller skäliga arbetsvillkor.
 • Arbetstagare vars anställning upphör under den tid Migrationsverket gör en utredning om att eventuellt ta tillbaka arbetstillståndet ska få en extra månad, det vill säga totalt fyra månader, på sig att söka nytt jobb och nytt tillstånd.
 • Migrationsverket ska få möjlighet att följa upp beviljade arbetstillstånd. Myndigheten ska kunna kontrollera att arbetet har påbörjats inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag samt att villkoren för tillståndet fortfarande är uppfyllda.
 • Arbetsgivare måste informera Migrationsverket om vilka anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som har fått arbetstillstånd.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter

1. Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
 • Reservation 1 (S)
 • Reservation 2 (SD)
 • Reservation 3 (V)
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-13
Debatt i kammaren: 2014-06-16
Debatt i kammaren: 2014-06-16

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-17
Beslut: 2014-06-17
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).

  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:227 och avslår motionerna 2013/14:Sf28 yrkande 2, 2013/14:Sf30 yrkandena 1-6, 2013/14:Sf31 yrkandena 1-5 och 2013/14:Sf32 yrkandena 1-4.
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M99008
  MP23002
  FP21003
  C21002
  SD00182
  KD16003
  V00172
  Totalt1801003534
  Ledamöternas röster
 2. Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
  • Reservation 1 (S)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (V)