Årsredovisning för staten 2015

Betänkande 2015/16:FiU28

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Årsredovisning för staten 2015 har granskats (FiU28)

Riksdagen har granskat regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2015. Årsredovisningen för staten är ett komplement till budgetpropositionen och ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen har fattat om statens budget.

Riksdagen är positiv till regeringens ambition att löpande förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen. 2015 präglades av flera exceptionella händelser vilket gör det än viktigare med tydlighet och transparens vid redovisning av genomförda åtgärder.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Skrivelser: 1
Framställningar / redogörelser: 1

Från regeringen

Från riksdagens organ

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-06-09
Justering: 2016-06-16
Trycklov: 2016-06-16
Betänkande 2015/16:FiU28

Alla beredningar i utskottet

2016-06-09

Årsredovisning för staten 2015 har granskats (FiU28)

Finansutskottet har granskat regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2015. Årsredovisningen för staten är ett komplement till budgetpropositionen och ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen har fattat om statens budget.

Utskottet är positivt till regeringens ambition att löpande förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen. 2015 präglades av flera exceptionella händelser vilket gör det än viktigare med tydlighet och transparens vid redovisning av genomförda åtgärder.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-06-20
Debatt i kammaren: 2016-06-21
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:FiU28, Årsredovisning för staten 2015

Debatt om förslag 2015/16:FiU28

Webb-tv: Årsredovisning för staten 2015

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-06-21
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Årsredovisning för staten 2015, Beslut

Beslut: Årsredovisning för staten 2015

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Årsredovisning för staten 2015

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:101 och redogörelse 2015/16:RR4 till handlingarna.