Erkännande av Somaliland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:983 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:983 av Magnus Oscarsson (KD) Erkännande av Somaliland

Magnus Oscarsson har frågat mig om jag avser ta initiativ till att Sveriges regering erkänner Somaliland som en suverän stat.

Utvecklingen i Somalia har nyligen tagit ett viktigt steg framåt i och med genomförda parlaments- och presidentval. Sverige, liksom övriga internationella samfundet, gav aktivt stöd till valprocessen och arbetade för så inkluderande och rättvisa val som möjligt. Somalias nya regering står nu inför utmaningen att fortsätta den federala statbyggnads-processen. Häri ingår att reglera förhållandet mellan centralregeringen och de federala delstatsregeringarna. Konfliktlösning och försoning är viktiga delar i denna process. Sverige ger stöd till dialog mellan den federala regeringen och Somaliland och hoppas att denna dialog snart kan ges ny energi. Ett erkännande av Somaliland som självständig stat skulle inte gynna den fortsatta fredsprocessen i Somalia. Regeringen ser därför inte anledning att ompröva sin inställning i denna fråga och erinrar samtidigt om att Somaliland inte erkänts som självständig stat av något land och heller inte är medlem i den Afrikanska unionen.

Stockholm den 15 mars 2017

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-03-03)