Spridning av barkborre från naturreservat till privat ägda skogar

Skriftlig fråga 2020/21:1238 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Skogen är viktig för Sverige ur flera aspekter, både som biobränsle, sågat virke och exportvara. Skogen är därför viktig att skydda och utveckla. 

Spridningen av barkborren i den svenska skogen har varit mycket stor under de senaste åren. Spridningen har skett både i Sverige och i andra länder runt om i Europa.

Åtgärder har genomförts för att minska spridningen och stoppa barkborren. Där har de privata skogsägarna och skogsägarföreningarna gjort stora insatser. 

Staten äger och förvaltar stora mängder skog, såväl produktiv skog som naturreservat och skyddade områden. I och med detta är det viktigt att staten är lika bra som de privata markägarna på att bekämpa barkborren. En viktig aspekt i detta är också att man där staten har skog eller naturreservat och där barkborren är upptäckt bekämpar denna så att den inte sprider sig till privata skogsägare, vars mark kanske gränsar till statligt ägda skogar. 

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att verka för att barkborren ska bekämpas och inte spridas från naturreservat och andra skyddade områden till privat ägda skogar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-12 Överlämnad: 2021-01-13 Anmäld: 2021-01-14 Svarsdatum: 2021-01-20 Sista svarsdatum: 2021-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga