Lundin Oil

Skriftlig fråga 2009/10:917 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:917 Lundin Oil

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Människorättsorganisationen Ecos anklagar Lundin Oil för medansvar för massmord och massdeportationer. Det hela gäller bolagets engagemang i Sudan där bolaget är engagerat i oljebranschen. Oljeinkomster i Sudan var också direkt kopplade till samarbete med den sudanesiska statens oljebolag. I sin tur slussades pengar från oljevinster till Sudans krigsmakt.

Ecos vill nu att den svenska regeringen utreder Lundin Oils och fd styrelseledamoten Carl Bildts skuld i detta sammanhang.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta med anledning av människorättsorganisationen Ecos begäran?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-23 Svar anmält: 2010-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)