Centralisering av lärarutbildningen

Skriftlig fråga 2022/23:37 av Niklas Sigvardsson (S)

Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

En av skolans absolut viktigaste resurser är lärare. Det är genom kompetenta och behöriga lärare som vi säkerställer att alla barn och unga i vårt samhälle får goda kunskaper. Det är av yttersta vikt att alla kommuner i hela vårt land därför får tillgång till den kompetens som en utbildad lärare betyder.

I gymnasieskolan saknas det i dag ungefär 15 procent behöriga lärare, och inom grundskolan saknas det i dag hela 22 500 lärare. Att lägga fram ett förslag, som görs i slottsavtalet, som riskerar att centralisera stora delar av lärarutbildningen och som också skapar stor oro ute bland lärarutbildare, skolchefer, skolpolitiker och lärare är därför en mycket olycklig väg att gå.

I Jönköpings län, som i grunden är ett län där befolkningen har låg utbildningsbakgrund och som har ett flertal kommuner där unga lämnar sin uppväxtort och inte kommer tillbaka, kan det bli förödande svårt att få tag i kompetent personal om förslaget genomförs. Att ha tillgång till en lärarutbildning nära är också av stor vikt för kompetensutveckling av befintlig personal, och tillgång på VFU-studenter berikar både studenterna och skolorna som tar emot VFU-studenter.

God tillgång och närhet till alla olika lärarutbildningar kommer att vara av stor vikt för att lösa nuvarande och framtida rekryteringsbehov i en så viktig yrkesgrupp som lärarna utgör. Därför borde fokus ligga på att öka tillgången till utbildningen och se till att fler får den fantastiska möjligheten att läsa till lärare. Att man i stället vandrar motsatt väg är svårt att förstå.

Min fråga till utbildningsminister Mars Persson är därför följande:

 

Hur tänker ministern och regeringen lösa det framtida lärarbehovet i hela vårt land och i alla landets skolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-02 Överlämnad: 2022-11-02 Anmäld: 2022-11-08 Svarsdatum: 2022-11-09 Sista svarsdatum: 2022-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga