Brott begångna av djurrättsaktivister

Skriftlig fråga 2019/20:491 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Förra veckan hade en grisgård i Kristianstad oönskad påhälsning av ett tjugotal aktivister som gick in och livesände direkt från stallet. Filmen ligger öppet på Facebook. Lantbrukaren som utsattes hade inte på något sätt misskött djuren, utan här gick alltså ett stort antal aktivister olagligt in till en näringsidkare. Det behövs hårdare straff för den typen av olagliga aktiviteter av flera skäl. Vi ser att djurrättsaktivisternas aktivitet ökar, och detta måste stävjas. Att dessutom kalla det för civil olydnad är fel då civil olydnad bara kan riktas mot det allmänna och inte användas som täckmantel för intrång i civila företag.

Svenska grisföretag har de senaste åren höjt sin biosäkerhet väsentligt då risken för afrikansk svinpest ligger som ett svårt hot mot hela grisnäringen. Även om de aktivister vi ser på filmen från gården i Skåne bär skyddskläder är det oklart var de varit tidigare och var de tagit på sig skyddskläderna. Om de varit i besättningar utomlands skulle ingen lantbrukare släppa in dem i stallet utan minst 48 timmars karenstid, och ännu längre karens ifall de varit i ett område med konstaterad svinpest. Aktivisterna kan slå ut stora delar av grisbranschen då ett utbrott skulle påverka handeln starkt. De äventyrar även målet med den av regeringen beslutade livsmedelsstrategin.

När unga personer dras med i aktiviteter med intrång i stallar och de inte straffas är risken stor att de avancerar till värre brottslighet, till exempel hot, trakasserier och rena våldshandlingar mot djurhållare. Precis som annan ”småbrottslighet” är det en inkörsport till att begå grövre brott om det inte beivras redan på ett tidigt stadium.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson utlovade i mars en utredning kring möjligheten att stoppa manifestationer hos lantbrukare, men det har ännu inte kommit igång någon utredning. Tyvärr är det en oerhört viktig näring för hela Sverige som drabbas av dessa aktivister och extremister, och dessutom drabbas lantbrukarna dubbelt då ett tydligt ointresse för att stävja aktivismen uppvisas från regeringens sida.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Varför har ministern och regeringen inte sjösatt den utlovade utredningen än?

Frågan är fördröjd

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-26 Överlämnad: 2019-11-27 Anmäld: 2019-11-28 Sista svarsdatum: 2019-12-04 Svarsdatum: 2020-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga