åldersdiskriminering inom idrotten

Skriftlig fråga 2003/04:1392 av S Järrel, Henrik (m)

S Järrel, Henrik (m)

den 30 juni

Fråga 2003/04:1392

av Henrik S Järrel (m) till statsrådet Mona Sahlin om åldersdiskriminering inom idrotten

I En idrottspolitik för 2000-talet (prop. 1998/99:107) anför regeringen bland annat @ med instämmande av riksdagen @ "att elitidrottsutövare är betydelsefulla förebilder för många unga människor och kan därigenom inspirera dem till att börja idrotta". Regeringen utser inte svenska deltagare vid olympiska spel; den uppgiften åvilar Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) i samarbete med de olympiska specialidrottsförbunden.

Den 70-årige OS-medaljören (en guld, två silver, en brons) och fyrfaldige VM-guldmedaljören i pistolskytte, Ragnar Skanåker, förvägras utan närmare motivering av SOK att delta som svensk delegat på pistol (en av åtta bästa i världen) vid årets sommar-OS i Aten, trots ett nära hundraprocentigt stöd av Sportskytteförbundets styrelse. Därtill garanterad deltagande av internationella sportskyttefederationen. Då ingen annan svensk pistolskytt är tillräckligt meriterad blir Sverige utan företrädare i denna tävlingsgren. Av ett uttalande i DN den 9/6 framgår bland annat ...."att Skanåker vid 70 år inte kan betraktas som ett framtidsnamn, hans kurva pekar inte uppåt." Från flera av varandra oberoende källor görs gällande att en ledamot av SOK uttalat att "vi ska inte skicka några pensionärer till Aten". Internationella Olympiska Kommittén tillämpar inga övre åldersgränser.

Är idrottsministern beredd att vidta åtgärder för att diskriminering på grund av ålder ska vara lika oacceptabel som diskriminering på andra grunder såväl inom idrotten som inom andra delar av samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-30 Besvarad: 2004-07-08 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-07-08)