Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

Proposition 2021/22:134

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

Regeringens proposition 2021/22:134

Skärpta och förbättrade regler om

Prop.

arbetskraftsinvandring

2021/22:134

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag för att skärpa och förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. Förslagen syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka s.k. kompetensutvisningar. Det handlar bl.a. om följande:

•Ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-02-24 Bordlagd: 2022-02-24 Hänvisad: 2022-02-25 Motionstid slutar: 2022-03-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (7)