Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231

Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på

Prop.

marknaden m.m.

2008/09:231

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 augusti 2009.

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås nya regler i konkurrenslagen (2008:579) som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-08-25 Bordläggning: 2009-09-03 Hänvisning: 2009-09-10 Motionstid slutar: 2009-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)