Försäkringsförmedling

Proposition 2004/05:133

Försäkringsförmedling

Regeringens proposition 2004/05:133

Försäkringsförmedling

Prop.

2004/05:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2005

Göran Persson

Sven-Erik
Österberg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en lag om försäkringsförmedling, som skall ersätta lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. Genom den nya lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/92/EG) av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling.

Den föreslagna lagen innehåller näringsrättsliga och civilrättsliga regler, som är tillämpliga på den som yrkesmässigt utövar försäkrings- förmedling.

De näringsrättsliga reglerna innebär att försäkringsförmedling bara får utövas efter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov: 2005-03-17 Inlämning: 2005-03-23 Bordläggning: 2005-03-23 Hänvisning: 2005-03-24 Motionstid slutar: 2005-04-07
Förslagspunkter (1)