Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Proposition 2021/22:59

Regeringens proposition 2021/22:59

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och

Prop.

yttrandefriheten

2021/22:59

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2021

Morgan Johansson

Ibrahim Baylan (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Förslagen innebär bl.a. följande.

•Yttrandefrihetsgrundlagens territoriella tillämpningsområde utvidgas till att omfatta vissa satellitsändningar av program som i dag anses utgå från utlandet men som har en mycket stark svensk anknytning.

•Bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-11-10 Bordlagd: 2021-11-10 Hänvisad: 2021-11-16 Motionstid slutar: 2021-11-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)