Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

Skrivelse 2010/11:167

Regeringens skrivelse 2010/11:167

Biståndets resultat

Skr.

- tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling

2010/11:167

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Gunilla Carlsson

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen är en del i regeringens arbete för att förbättra styrningen och resultatredovisningen inom det svenska internationella

utvecklingssamarbetet. Årets skrivelse är avgränsad till det tematiska

området jämställdhet och kvinnors roll för utveckling, ett av tre

prioriteringar som regeringen fastställde i budgetpropositionen för 2008

(prop. 2007/08:1). I budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1)

bekräftade regeringen att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-09-13 Bordläggning: 2011-09-15 Hänvisning: 2011-09-19 Motionstid slutar: 2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.