2011 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2010/11:100 Bilaga 1: Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1: Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser
Bilaga 1

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

PROP. 2010/11:100 BILAGA 1

Bilaga 1

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Innehållsförteckning

Tabeller till avsnitt

5.1

Internationell och finansiell ekonomi .......................................

5

Tabeller till avsnitt

5.2

Svensk efterfrågan och 5.3 Produktion och produktivitet i

näringslivet..............................................................................................................

6

Tabeller till avsnitt 5.4

Arbetsmarknad .........................................................................

10

Tabeller till avsnitt

5.5

Löner och 5.6 Inflation och reporänta ....................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.