Utvärdera sjöfyllerilagen

Motion 2016/17:1937 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera sjöfyllerilagen i syfte att göra anpassningar i nordisk riktning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen beslutade för 6 år sedan om världens strängaste lag mot alkoholintag i samband med kortare färder med mindre båtar. Gränsen sattes till 0,2 %, lika med vad som gäller för att framföra bil på mycket trafikerade vägar.

Gränsen 0,2 % på väg är nästan en noll-gräns och en av världens strängaste. Tester visar att förmågan att köra bil påverkas negativt först över runt 0,4 % eller så. Gränsen var tidigare 0,5 % och det alltjämt i huvuddelen av Europa och världen.

Det är betydande skillnader mellan att köra bil på hårt trafikerade vägar och att föra fram en båt på sjön.

I övriga nordiska länder är alkoholgränsen på sjön 0,5 % eller betydligt mer och den var 0,5 % i Sverige innan reglerna skärptes för sex år sedan.

Sverige har en av världens finaste skärgårdar där det bor många på sommaren, som umgås på kvällarna. Genom den mycket stränga alkoholgränsen kan man inte längre ta något glas vin när man träffas och det finns många som upplever den nya gränsen som alltför sträng.

Vad jag förstår är olyckorna på sjön en bråkdel mot de på vägarna, och olycksfrekvensen är rätt oförändrad sedan lagen infördes. Naturligtvis ska båtar framföras med hög säkerhet och utan att alkohol fördunklar omdömet. Sannolikt gör man detta lika bra vid en promille på 0,45 som 0,20.

Eftersom båtar rör sig i Östersjön och Kattegatt mellan de nordiska länderna talar också mycket för att man borde söka hitta en gemensam maxnivå för alkohol i blodet. Mycket talar för att denna nivå är 0,5 promille.

Sjöfyllerilagen är sex år gammal. Regeringen bör mot bakgrund av det anförda göra en översyn av den i syfte att hitta en samsyn i Norden till var promillegränsen bör ligga. Och riksdagen bör ge regeringen detta tillkänna.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)