Totalförsvarsmotion

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:671

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Totalförsvarsmotion

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av BNP för utgiftsområde 6 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillfällig ökning av utgiftsområde 6 om 2,5 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försvarets geografiska indelning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktiv till Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om direktiv för det militära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (57)