Svensk flyktingpolitik

Motion 2021/22:2594 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2594

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Svensk flyktingpolitik

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Varför drivs människor på flykt?

3.2Flyktingkonventionen

4Ändringar i utlänningslagen

4.1En förändrad syn på rättigheter

4.2Felaktiga utgångspunkter

5En återgång till den tidigare utlänningslagstiftningen

6Översyn och övergångsbestämmelser

6.1Regularisering

6.2Övergången från barn till vuxen

6.3Stärk barnrättsperspektivet i utlänningslagen

6.4Stärk barnrättsperspektivet i asylutredningen

6.5Feministisk migrationspolitik

6.6Hbtqi-personers rättigheter i asylprocessen

7En rättssäker asylprövning

8Utvidga rätten till familjeåterförening

8.1Familjeåterförening i praktiken

8.2Ta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)