Straffskärpningar

Motion 2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2014/15:2524

av Kent Ekeroth m.fl. (SD)

Straffskärpningar

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Riktiga livstidsstraff

Kraftiga straffskärpningar för bl.a. våldsbrott

Generella straffskärpningar

Straffskärpning för misshandel av gravida

Borttagande av straffrabatter

Ta bort straffrabatten för dem över 18 år

Möjlighet att döma unga gärningsmän som vuxna

Sänkt straffmyndighetsålder

Ta bort den automatiska villkorliga frigivningen

Ingen straffrabatt vid otillåten utredning

Åtgärder vid flerfaldig brottslighet

Utvisning av kriminella utlänningar

Nuvarande situation

Skärpning av lagstiftningen

Inte sänkta straff vid utvisning

Åtgärder mot illegala vapen

Skärpning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)