Stoppa skjutningarna och öka tryggheten i socialt utsatta områden

Motion 2020/21:449 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:449

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Stoppa skjutningarna och öka tryggheten i socialt utsatta områden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Vad säger forskningen om brottsutvecklingen?

5 Brottsförebyggande arbete

6 Utveckling av polisens medborgarlöften

7 Sprid fasmodellen till alla utsatta områden

8 Tillsätt en nationell haverikommission mot skjutningar

9 Sprid polisens projekt ”Sluta skjut” till hela landet

10 Inrätta lokala sociala insatsgrupper

11 Samordning mellan kommuner och myndigheter

12 Mobila polisstationer för ökad trygghet

13 Trygghetsvärdar och trygghetszoner

14 Socionomer och familjebehandlare på högstadieskolor

15 Kvinnor i socialt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-28 Granskad: 2020-09-28 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)