Stoppa penningflödena till skatteparadisen

Motion 2020/21:1431 av Ola Möller (S)

av Ola Möller (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en lagstiftning som tar avstamp i att skapa transparens kring hur penningflödena har gått via skatteparadis med hjälp av advokatbyråer och revisionsfirmor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skatteparadisens roll i världsekonomin är djupt problematisk. Paradis- och Panama­pappren har avslöjat graverande uppgifter om hur advokatbyråer och revisionsfirmor hjälpt företag och extremt rika personer att gömma undan pengar från skatt. Men det stannar inte vid skattefusk. Skatteparadisen används också av kriminella för att gömma undan svarta pengar och för att göra transaktioner via till exempel fastigheter i London som syftar till att tvätta svarta pengar vita. Det finns exempel där globala revisionsfirmor hjälpt illegala pengar från den globala södern att ta sig in i de finansiella systemen. Sam­ma revisionsbyråer som det offentliga Sverige anlitar i stor omfattning.

Detta är djupt problematiskt. Det kan inte vara en rimlig ordning att bolag som hjälper kriminella att tvätta pengar sköter offentliga affärer i Sverige. Att bolag som har med svensk offentlighet att göra ska ha rent mjöl i påsen borde vara en självklarhet. Och bevisbördan måste ligga på företagen. Det är orimligt att till exempel mindre kommuner skulle kunna ha kompetens att granska stora globala revisionsbyråers förehavanden på andra kontinenter.

En lagstiftning som tar avstamp i att skapa transparens kring hur penningflödena har gått via skatteparadis med hjälp av advokatbyråer och revisionsfirmor bör instiftas. Att stoppa penningflödena till och från Sverige från skatteparadis är en av de viktigaste åt­gärderna som kan vidtas för att komma till rätta med grov brottslighet. Fria kapitalflö­den till konton i skatteparadis saknar ett rationellt syfte för alla utom individer och före­tag som avser att undgå skatt eller tvätta pengar. Framförallt i ljuset av de enorma kon­troller som vanliga löntagare och småföretagare måste underkasta sig bara för att få lov att skicka några tusenlappar över gränsen. Idag silas mygg och sväljs elefanter. Så kan vi inte ha det.

 

 

Ola Möller (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)