Språkskyddslag

Motion 2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen (den s.k. Toubonlagen) skulle kunna antas i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att musik i Sveriges Radio ska vara svensk till minst 50 procent och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska språket är ett språk med relativt få talare. Samtidigt har engelskan i realiteten blivit ett världsspråk och ett sekundärt språk för en stor del av jordens befolkning. Existensen av en s.k. lingua franca är i sig inte märklig och rollen har i olika tider varit såväl franska som tyska, latin och nu engelska. Det finns dock en risk i att denna lingua franca tar över för mycket utrymme för det första och utarmar det. Exempelvis har en del svenska storföretag på sina produktionsenheter i Sverige engelska som både arbets- och umgängesspråk. Där har vi ett gränsfall, där svenska språket och vår kulturella identitet pressas tillbaka. Ett annat exempel finns inom musikens värld där huvudsakligen engelskspråkig musik blivit dominerande. Oavsett vad man anser om detta så är innebörden av att svenskspråkig musik tappat mark relativt engelsk att en del av vår nationella identitet tappar mark.

Svenskan är inte det enda språk som är satt under press och olika länder har försökt lösa problemet på olika sätt. Frankrike har en lag, den så kallade Toubonlagen, som verkar till skydd för det franska språket. I denna lag och närliggande juridiska konstruktioner finns till exempel kvotregler för hur mycket av radiosändningarna som ska vara på franska respektive något annat språk. Denna lag bör studeras för att se om den skulle kunna vara förlaga till en svensk lagstiftning till skydd för svenska språket. Redan idag är det dock ganska lätt att ingripa genom att sätta en gräns för spelning av utländsk musik i radio. En gräns som försvarar svenskan bör dock sättas för hela det offentliga rummet.

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)