Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Skatteflykt

Motion 2021/22:2597 av Tony Haddou m.fl. (V)

av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2597

av Tony Haddou m.fl. (V)

Skatteflykt

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Bakgrund

4Ett globalt problem

4.1Storleken på skatteundandragandet

4.2Företagsskatter

4.3Privat skatteflykt utomlands

4.4Det svenska skatteundandragandet

5Kriminalisera skatteflykt

6Offentlig land-för-land-rapportering

7EU:s svarta lista

8Rapporteringsskyldighet

9Bankernas roll och tillgångsbaserade böter

10Stiftelser

11Globalt samarbete

12Inför en utflyttningsskatt

13Land-för-land-rapportering för privatpersoner

14Offentlig upphandling

15Ordning och reda på arbetsmarknaden

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)