Sällskapsdjurens status

Motion 2014/15:403 av Birgitta Ohlsson (FP)

av Birgitta Ohlsson (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kunna kräva ökat ägaransvar med möjlighet till sanktioner mot ägare av sällskapsdjur som missköter sig.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på 16 år för inköp av sällskapsdjur.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kastrering och obligatorisk märkning av katter.

Motivering

Förvildade sommarkatter, övergivna smådjur och hundar som lämnas vind för våg är resultatet av djurens låga status i samhället kombinerat med bristande sanktionsmöjligheter mot oansvariga djurägare och djurplågare. När djurägare missköter sina sällskapsdjur bör det tydligare kunna straffas.

Djurskyddslagsutredningen (SOU 2011:75) presenterade förtjänstfullt flera förslag för att höja sällskapsdjurens status. Utredningen föreslog att katter ska omfattas av en permanent märkning och registrering, liknande det system som vi har via hundregistret.

Att ta hand om, fostra och ansvara för ett sällskapsdjur som exempelvis hund, katt eller mindre smådjur som kanin kräver dessutom mognad, ekonomiska resurser och ansvarskänsla under många års tid. Ett ökat ägaransvar med möjlighet till sanktioner mot ägare av sällskapsdjur som missköter sig bör också införas. Djurplågeri måste beivras kraftfullare i samhället.

Ett yngre barn kan inte heller ensam utkrävas detta ansvar utan medansvarig vuxen. Därför borde det finnas en åldersgräns på 16 år som djurskyddslagsutredningen föreslog för inköp av sällskapsdjur utan medföljande målsman.

.

Birgitta Ohlsson (FP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)